Verwatering aandelen

Verwatering van aandelen is de situatie waarin een bestaande aandeelhouder bij een nieuwe aandelen-financieringsronde niet bijkoopt. Hierdoor wijzigt zijn procentuele belang in de onderneming in negatieve zin.

Winst- en of stemrecht

Verwatering kan zowel bij winst- en of het stemrecht optreden. Deze drie opties zijn mogelijk:

  • Het winstrecht van de aandeelhouder die niet bijkoopt neemt af;
  • Het stemrecht van de aandeelhouder die niet bijkoopt neemt af;
  • Het winst- en het stemrecht van de aandeelhouder die niet bijkoopt neemt af.

Is verwateren van het aandelenbelang slecht?

Het verwateren van aandelen is niet per definitie slecht. Van belang is voor welke prijs de nieuwe aandelen uitgegeven worden (in verhouding tot de waarde van deze aandelen).

  • Worden de nieuwe aandelen uitgegeven voor een prijs onder de waarde, dan is verwateren slecht voor de aandeelhouder die verwatert;
  • Worden de nieuwe aandelen uitgegeven voor een prijs gelijk aan de waarde, dan is verwateren waardeneutraal voor de aandeelhouder die verwatert;
  • Worden de nieuwe aandelen uitgegeven voor een prijs boven de waarde, dan is verwateren goed voor de aandeelhouder die verwatert. Dit komt omdat het gedeelte van de prijs boven de waarde naar rato toekomt aan alle aandeelhouders.

Anti-verwateringsbeding

Financiers die nu en in de toekomst niet wensen te verwateren, nemen veelal een anti-verwateringsbeding op in de aandeelhoudersovereenkomst.

Voorbeeld van verwatering aandelen

  • Voor de financieringsronde bezit investeerder A 40% (40.000 aandelen) van de 100.000 uitstaande aandelen van onderneming B;
  • Onderneming B geeft 100.000 nieuwe aandelen uit;
  • Investeerder A koopt niet bij en heeft na de financieringsronde nog 20% van de uitstaande aandelen in handen (40.000 / 200.000);
  • Het relatieve belang verandert, investeerder B ervaart verwatering.

Verwatering aandelen

Meer informatie over het verwateren van een aandelenbelang?

Neem contact met ons op.