Een overeenkomst van borgtocht maakt regelmatig onderdeel uit van een financieringsovereenkomst. Een borgtocht levert (additionele)...
Wat is verpanding? Financiers vragen als zekerheid bij het verstrekken van een financiering vaak verpanding...
Waardering van een lening tegen geamortiseerde kostprijs Onder de geldende verslaggevingsregels dienen leningen in bepaalde...
Obligaties uitgeven Financiering via obligaties is voornamelijk aantrekkelijk voor ondernemingen die een verwachte toekomstige operationele...
Bereidstellingsprovisie op een rekening-courantkrediet Banken berekenen een bereidstellingsprovisie over het ongetrokken deel van een rekening-courantkrediet....