Zero-coupon obligatie Een zero-coupon obligatie is een financieringsoplossing voor organisaties die gedurende de looptijd geen...
Obligaties uitgeven Financiering via obligaties is voornamelijk aantrekkelijk voor ondernemingen die een verwachte toekomstige operationele...
Bereidstellingsprovisie op een rekening-courantkrediet Banken berekenen een bereidstellingsprovisie over het ongetrokken deel van een rekening-courantkrediet....