Toelichting van langlopende schulden in de jaarrekening Bedrijven trekken langlopende schulden aan om bijvoorbeeld organisch...
Rente cap & rente floor Ondernemers met een variabele rente lopen een renterisico. Dit risico...
Referentierente Een referentierente is een regelmatig geactualiseerde rentevoet. Voorbeelden van referentierentes zijn de EURIBOR en...
Zero-coupon obligatie Een zero-coupon obligatie is een financieringsoplossing voor organisaties die gedurende de looptijd geen...