Borgstelling MKB-krediet Groen (BMKB-G) Een borgstelling MKB-krediet Groen (BMKB-G) is een krediet van een bancaire...
Bovenmatig lenen van de BV Aanmerkelijkbelanghouders (en hun partners, (klein-)kinderen en (groot-)ouders) die bovenmatig lenen...
Payment in kind-lening Bij een payment in kind-lening wordt tussentijds geen rente overgemaakt. De rente...
Onder voorbehoud van financiering Bedrijven die een investering wensen te doen waarvoor financiering benodigd is,...
Borgstelling MKB-krediet (BMKB) Een borgstelling MKB-krediet (BMKB) is een krediet van een bancaire of een...
Garantievermogen Garantievermogen is eigen vermogen (inclusief aandeel derden) en volledig achtergestelde langlopende schulden in de...
Mutatieoverzicht van een lening Bij langlopende schulden wordt per groep langlopende schulden vaak een mutatieoverzicht...
Directe opeisbaarheid van een lening Leningen zijn er in alle soorten en maten. Aan leningen...
Financieringsvoorbehoud Ondernemers hebben vaak ambitieuze plannen die groter zijn dan de eigen portemonnee. Prachtig. Zeker...
Rente cap & rente floor Ondernemers met een variabele rente lopen een renterisico. Dit risico...