Financieringsvoorbehoud Ondernemers hebben vaak ambitieuze plannen die groter zijn dan de eigen portemonnee. Prachtig. Zeker...
Rente cap & rente floor Ondernemers met een variabele rente lopen een renterisico. Dit risico...
Referentierente Een referentierente is een regelmatig geactualiseerde rentevoet. Voorbeelden van referentierentes zijn de EURIBOR en...
Bovenmatig lenen van de BV Aanmerkelijkbelanghouders (en hun partners, (klein-)kinderen en (groot-)ouders) die bovenmatig lenen...
Wat is bereidstellingsprovisie? Sinds enkele jaren berekenen banken bereidstellingsprovisie. Vanuit de praktijk merken wij dat...
Achtergestelde lening Een achtergestelde lening is een lening die op een andere lening (bijvoorbeeld een...
Bullet-lening Een bullet-lening is een lening, waarbij gedurende de looptijd enkel rente betaald hoeft te...