Waardering van een lening tegen geamortiseerde kostprijs Onder de geldende verslaggevingsregels dienen leningen in bepaalde...
Converteerbare obligaties Een converteerbare obligatie is een obligatie die omgezet kan worden in aandelen. Converteerbare...
Het berekenen van de effectieve rentevoet Bij communicatie over de rente op een lening wordt...
Zero-coupon obligatie Een zero-coupon obligatie is een financieringsoplossing voor organisaties die gedurende de looptijd geen...
Boekhoudkundige verwerking van afsluitprovisie Bij het aangaan van een nieuwe lening berekenen financiers vaak afsluitprovisie....