Een overeenkomst van borgtocht maakt regelmatig onderdeel uit van een financieringsovereenkomst. Een borgtocht levert (additionele)...
Borgstelling MKB-krediet (BMKB) Met een borgstelling MKB-krediet staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat...