Waardering van een lening tegen geamortiseerde kostprijs Onder de geldende verslaggevingsregels dienen leningen in bepaalde...
Kwijtschelden van een lening Bij het aangaan van een lening heerst de verwachting dat de...
Generieke renteaftrekbeperking 2022 (earningsstripping-regeling) Sinds 2019 geldt in Nederland (fiscaal) een generieke renteaftrekbeperking. Deze generieke...
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Niet uit de balans blijkende verplichtingen kunnen onderverdeeld worden...
EBITDA berekenen In financiële communicatie komt vaak de afkorting EBITDA voor. In dit artikel gaan...
Payment in kind-lening Bij een payment in kind-lening wordt tussentijds geen rente overgemaakt. De rente...
Generieke renteaftrekbeperking 2021 (earningsstripping-regeling) Sinds 2019 geldt in Nederland (fiscaal) een generieke renteaftrekbeperking. Deze generieke...
Borgstelling MKB-krediet (BMKB) Een borgstelling MKB-krediet (BMKB) is een krediet van een bancaire of een...
Financiële hefboomwerking De doelstellingen van de meeste ondernemingen zijn waardecreatie en continuïteit. Een methode die...
Zero-coupon obligatie Een zero-coupon obligatie is een financieringsoplossing voor organisaties die gedurende de looptijd geen...