Gearing

Gearing is gebruikmaken van vreemd vermogen om het rendement op eigen vermogen te stuwen. Ieder rendement boven de kosten van het vreemd vermogen komt immers de eigen vermogen-verstrekkers toe.

Belastingvoordeel door imperfecte vermogensmarkt

Rente op vreemd vermogen is tot de generieke renteaftrekbeperking aftrekbaar. Op beloningen voor eigen vermogen-verstrekkers (dividend) geldt dit voordeel niet.

De generieke aftrekbeperking houdt in dat rente, voor zover het saldo van verschuldigde en ontvangen rente in 2022 meer dan de hoogste van 20% van de EBITDA (was 30% in 2021) OF meer dan € 1.000.000 bedraagt, fiscaal niet meer aftrekbaar is.

Deze aftrekbaarheid van rente op vreemd vermogen tot de generieke renteaftrekbeperking zorgt ervoor dat in bepaalde gevallen het belastingvoordeel opweegt tegen het toegenomen risico van het toevoegen van vreemd vermogen aan de financieringsstructuur.

Waarom vreemd vermogen toevoegen aan de financieringsstructuur?

De reden voor het toevoegen van vreemd vermogen aan de financieringsstructuur zou altijd moeten zijn omdat dit waarde creëert voor de aandeelhouders.

Op vreemd vermogen dient rente betaald te worden. Voorts neemt het faillissementsrisico toe. Ook levert de generieke renteaftrekbeperking tot de grens een voordeel op voor het gebruik van vreemd vermogen boven eigen vermogen.

Een ondernemer creëert waarde met vreemd vermogen door een rendement op vreemd vermogen te genereren dat hoger ligt dan de kosten van vreemd vermogen. Het overschot aan rendement op het vreemd vermogen komt het rendement op eigen vermogen (en het rendement op totaal vermogen) toe. Het is deze simpele rekensom die het zinvol maakt om vreemd vermogen aan te trekken; zowel voor de financier als voor de ondernemer.

Gearing

Meer informatie over gearing?

Neem contact met ons op.