Financiële hefboomwerking

De doelstellingen van de meeste ondernemingen zijn waardecreatie en continuïteit. Een methode die helpt bij het creëren van waarde is de financiële hefboomwerking. In dit artikel vertellen we hier meer over.

Waarde creëren

Waarde wordt gecreëerd door een rendement te genereren dat hoger ligt dan het bijbehorende risico.

Voorbeeld: Is het risico 8 procent en het rendement 12 procent, dan is het verschil van 4 procent waardecreatie. De eerste 8 procent aan rendement zijn namelijk nodig om het genomen risico te neutraliseren. Ondanks dat deze eerste 8 procent winst oplevert, wordt er pas waarde gecreëerd vanaf 8 procent. Dit is het verschil tussen winst en waardecreatie.

De risico’s voor eigen vermogen zijn hoger dan de risico’s voor vreemd vermogen (bij dezelfde onderneming). Dit omdat de houders van het vreemd vermogen een hogere claim op de kasstromen en activa van de onderneming hebben dan de houders van het eigen vermogen.

Voorts is rendement op eigen vermogen (dividend) niet aftrekbaar van de winst van de entiteit en rendement op vreemd vermogen (rente) in beginsel wel.

Continuïteit

Naast de doelstelling waardecreatie heerst bij de meeste ondernemingen ook de doelstelling continuïteit. Het toevoegen van vreemd vermogen aan de financieringsstructuur levert een hoger risico op discontinuïteit op. Eigen vermogen gaat immers niet gepaard met een verplichting tot het doen van dividendbetalingen, terwijl vreemd vermogen rentebetalingen en aflossingen op vooraf overeengekomen tijdstippen vergt.

Optimale financieringsstructuur

Idealiter realiseren ondernemingen zowel de doelstelling waardecreatie als de doelstelling continuïteit. Het financieren met de optimale financieringsstructuur helpt organisaties hierbij.

  • Te weinig vreemd vermogen zorgt ervoor dat de onderneming ook weinig aftrek van rentebetalingen heeft. Ook mist de onderneming het rendement dat boven de kosten van het vreemd vermogen gegenereerd wordt. Als de rente 5 procent is en de onderneming kan 12 procent met de financiering genereren, dan komt het bruto-verschil van zeven procent immers toe aan de houders van het eigen vermogen. Het rendement op eigen vermogen neemt in dit geval toe door het toevoegen van vreemd vermogen aan de financieringsstructuur.
  • Te veel vreemd vermogen zorgt er echter voor dat de continuïteit in gevaar komt, wat het risico onacceptabel hoog maakt.

 

Financiert de onderneming zichzelf op zo’n manier dat de factoren groei, rendement op geïnvesteerd vermogen en de kostenvoet (het risico van heel de financieringsstructuur) geoptimaliseerd zijn, dan spreken we van een financiering met de optimale financieringsstructuur.

Benieuwd wat de optimale financieringsstructuur voor uw onderneming is?

Neem contact met ons op.