EBITDA berekenen In financiële communicatie komt vaak de afkorting EBITDA voor. In dit artikel gaan...
Garantievermogen Garantievermogen is eigen vermogen (inclusief aandeel derden) en volledig achtergestelde langlopende schulden in de...
Achtergestelde lening Een achtergestelde lening is een lening die op een andere lening (bijvoorbeeld een...
Hybride lening (Art. 10 lid 1 sub d Wet VpB) Bij het financieren van bedrijfsovernames...