Boekhoudkundige verwerking van afsluitprovisie Bij het aangaan van een nieuwe lening berekenen financiers vaak afsluitprovisie....
Wat is Euribor? Euribor staat voor Euro Interbank Offered Rate. Europese banken lenen aan elkaar...
Op aandelen gebaseerde betalingen Ondernemingen kunnen goederen of diensten ontvangen tegen een vergoeding in aandelen...
Verwatering, verwateringsverlies & verwateringswinst Snelgroeiende ondernemingen financieren groei veelal middels meerdere opeenvolgende aandelenfinancieringsrondes. In dergelijke...
Converteerbare obligaties Een converteerbare obligatie is een obligatie die omgezet kan worden in aandelen. Converteerbare...
Een overeenkomst van borgtocht maakt regelmatig onderdeel uit van een financieringsovereenkomst. Een borgtocht levert (additionele)...
Wat is verpanding? Financiers vragen als zekerheid bij het verstrekken van een financiering vaak verpanding...
Waardering van een lening tegen geamortiseerde kostprijs Onder de geldende verslaggevingsregels dienen leningen in bepaalde...
De compte joint- en medeaansprakelijkheidsovereenkomst (CJMO) Financiering wordt veelal in concernverband verstrekt. Dit impliceert dat...
Obligaties uitgeven Financiering via obligaties is voornamelijk aantrekkelijk voor ondernemingen die een verwachte toekomstige operationele...