Vrijgestelde beleggingen Bij een beleggingsaanbieding is meestal een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)...
Op aandelen gebaseerde betalingen Ondernemingen kunnen goederen of diensten ontvangen tegen een vergoeding in aandelen...
Bereidstellingsprovisie op een rekening-courantkrediet Banken berekenen een bereidstellingsprovisie over het ongetrokken deel van een rekening-courantkrediet....
De compte joint- en medeaansprakelijkheidsovereenkomst (CJMO) Financiering wordt veelal in concernverband verstrekt. Dit impliceert dat...
Negative pledge Bij financieringsovereenkomsten komen een veelvoud aan ingewikkelde Engelse termen voor. Een voorbeeld hiervan...
Waardering van een lening tegen geamortiseerde kostprijs Onder de geldende verslaggevingsregels dienen leningen in bepaalde...
Debt Service Capacity ratio Financiers financieren ondernemers waarvan ze verwachten dat ze rente en aflossing...
Waardoor haken investeerders af? Investeerders hebben algemene en specifieke selectiecriteria voor investeringsproposities. Voldoet een onderneming...
Debt/EBITDA-ratio Financiers financieren ondernemers waarvan ze verwachten dat ze rente en aflossing met een veiligheidsmarge...
Selectiecriteria investeerders De selectiecriteria van investeerders variëren per investeerder. Een ondernemer die investeerders aan wenst...