Achtergestelde lening Een achtergestelde lening is een lening die op een andere lening (bijvoorbeeld een...
Generieke renteaftrekbeperking 2023 (earningsstripping-regeling) Sinds 2019 geldt in Nederland (fiscaal) een generieke renteaftrekbeperking. Deze generieke...
Waardering van een lening tegen geamortiseerde kostprijs Onder de geldende verslaggevingsregels dienen leningen in bepaalde...
Bovenmatig lenen van de BV 2023 Aanmerkelijkbelanghouders (en hun partners, (klein-)kinderen en (groot-)ouders) die bovenmatig...
Directe opeisbaarheid van een lening Leningen zijn er in alle soorten en maten. Aan leningen...
Verwatering, verwateringsverlies & verwateringswinst Snelgroeiende ondernemingen financieren groei veelal middels meerdere opeenvolgende aandelenfinancieringsrondes. In dergelijke...
Borgstelling MKB-krediet Groen (BMKB-G) Een borgstelling MKB-krediet Groen (BMKB-G) is een krediet van een bancaire...
Converteerbare obligaties Een converteerbare obligatie is een obligatie die omgezet kan worden in aandelen. Converteerbare...
Vrijgestelde beleggingen Bij een beleggingsaanbieding is meestal een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)...
Op aandelen gebaseerde betalingen Ondernemingen kunnen goederen of diensten ontvangen tegen een vergoeding in aandelen...