Wat is bereidstellingsprovisie?

Sinds enkele jaren berekenen banken bereidstellingsprovisie. Vanuit de praktijk merken wij dat dit vragen oplevert. Om deze reden schrijven we in dit artikel wat bereidstellingsprovisie is en waarom banken bereidstellingsprovisie rekenen.

Bereidstellingsprovisie

Bij bijvoorbeeld een rekening-courantkrediet kan een ondernemer tot de limiet krediet aanwenden. Het rekening-courantkrediet kan onderverdeeld worden in een getrokken en een ongetrokken deel.

  • Het getrokken deel is het deel van het krediet dat de ondernemer heeft aangewend.
  • Het ongetrokken deel is het deel van het krediet dat de ondernemer niet heeft aangewend (maar waar hij wel de ruimte toe heeft).

Bereidstellingsprovisie is provisie die banken berekenen over het ongetrokken deel.

Waarom rekenen banken bereidstellingsprovisie?

Banken lopen risico over zowel het getrokken als ongetrokken deel van het krediet en dienen als gevolg van regulering meer kapitaal en liquiditeiten aan te houden om (onverwachte) gebeurtenissen beter op te kunnen vangen.

Ook op het ongetrokken deel dient de bank kapitaal aan te houden. Om de kosten op het ongetrokken deel te dekken, de bijbehorende risico’s te mitigeren en marge te genereren, rekenen banken bereidstellingsprovisie.

Hoogte bereidstellingsprovisie

De ondernemer betaalt over het getrokken deel een rentevergoeding en over het ongetrokken deel een bereidstellingsprovisie.  De ondernemer betaalt dus minimaal de bereidstellingsprovisie (wanneer 100% ongetrokken is) en maximaal de overeengekomen rente (wanneer 100% getrokken is) over het rekening-courantkrediet.

De hoogte van de bereidstellingsprovisie varieert meestal tussen de 0,125% en 0,375%.

Voorbeeld

Een ondernemer heeft een rekening-courant van 2.500.000 euro. Over heel 2020 heeft de ondernemer 500.000 euro opgenomen. De rente op de rekening-courant bedraagt 6 procent. De bereidstellingsprovisie bedraagt 0,25 procent.

Over 2020 betaalt de ondernemer (500.000 * 6% = 30.000 rente) + (2.000.000 * 0,25% = 5.000 bereidstellingsprovisie) = 35.000 euro.

Bereidstellingsprovisie

Meer informatie over bereidstellingsprovisie?

Neem contact met ons op.