Bereidstellingsprovisie op een rekening-courantkrediet

Banken berekenen een bereidstellingsprovisie over het ongetrokken deel van een rekening-courantkrediet. Vanuit de praktijk merken wij dat klanten hier vragen over hebben. Om deze reden behandelen we in dit artikel wat de bereidstellingsprovisie is, waarom de bereidstellingsprovisie berekend wordt, hoe hoog de bereidstellingsprovisie veelal is en geven we een voorbeeldberekening van een rekening-courantkrediet waar bereidstellingsprovisie over berekend wordt.

Rekening-courantkrediet

Een rekening-courantkrediet is een veelal aan een bankrekening gekoppeld krediet. De ondernemer kan tot de limiet de kredietruimte aanwenden. Ook bijstorten en daarna weer opnemen behoort tot de mogelijkheden. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat een rekening-courantkrediet erg populair is.

Het gedeelte van het rekening-courantkrediet dat de ondernemer opneemt wordt het getrokken deel genoemd.

Over het getrokken deel betaalt de ondernemer de overeengekomen rente. Over het ongetrokken deel (dus het deel tussen de kredietlimiet en het getrokken deel) wordt de bereidstellingsprovisie in rekening gebracht.

De ondernemer betaalt minimaal de bereidstellingsprovisie (wanneer 100% ongetrokken is) en maximaal de overeengekomen rente (wanneer 100% getrokken is) over het rekening-courantkrediet.

Waarom wordt bereidstellingsprovisie berekend?

Banken dienen als gevolg van regulering meer kapitaal en liquiditeiten aan te houden om (onverwachte) gebeurtenissen beter op te kunnen vangen. Dit heeft gevolgen voor de kosten van onder andere de rekening-courantkredieten die banken verstrekken. Ook op het ongetrokken deel (het deel tussen de kredietlimiet en het getrokken deel) dient de bank kapitaal aan te houden. Deze kosten berekent de bank door in de vorm van een bereidstellingsprovisie op rekening-courantkredieten.

Hoogte bereidstellingsprovisie

De hoogte van de bereidstellingsprovisie varieert meestal tussen de 0,125% en 0,375%.

Voorbeeld

Een ondernemer heeft een rekening-courant van 1.000.000 euro. Over heel 2019 heeft de ondernemer 250.000 euro opgenomen. De rente op de rekening-courant bedraagt 7 procent. De bereidstellingsprovisie bedraagt 0,25%.

Over 2019 betaalt de ondernemer (250.000 * 7%) + (750.000 * 0,25%) = 19.375 euro (17.500 rente en 1.875 bereidstellingsprovisie).

Bereidstellingsprovisie

Meer informatie over de bereidstellingsprovisie?
Neem contact met ons op.