Artikelen

Blijf op de hoogte van de financieringsactualiteiten

Payment in kind-lening Niet iedere onderneming kan op reguliere tijdstippen een vooraf vastgestelde periodieke rente...
Onder voorbehoud van financiering Een overeenkomst met de ontbindende voorwaarde onder voorbehoud van financiering komt...
SLIM-subsidie De achterliggende gedachte van de SLIM-subsidie is dat de manier van scholing en ontwikkeling...
Borgstelling MKB-krediet (BMKB) Het budget over 2021 bedraagt € 1,35 miljard voor banken en €...
Garantievermogen Volledig achtergestelde langlopende schulden in de zin van artikel 2:375 lid 4 BW betekent...
Mutatieoverzicht van een lening In een mutatieoverzicht worden de mutaties van de schuld per categorie...
Directe opeisbaarheid van een lening Directe opeisbaarheid betekent dat de leninggever per direct terugbetaling van...
Financieringsvoorbehoud Om financieringsproblemen te voorkomen, is het aan te raden bij een grote aanschaf die...
Rente cap & rente floor Om renterisico’s te mitigeren, komen ondernemers en kredietverstrekkers bijvoorbeeld een...