Duyt financiert midden- en kleinbedrijf

Ook bedrijfsfinanciering nodig? Neem contact met ons op!

Duyt is een onafhankelijke financieringsboutique.

Wij leggen ons volledig toe op financieringen en realiseren de (her-)financiering van uw onderneming.

Onze doelgroep is het midden- en kleinbedrijf.
Het MKB is de banenmotor van Nederland. Met onze financieringskennis en uw onderneming crëeren we waarde en realiseren we langdurige groei in werkgelegenheid. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Wat maakt ons uniek?

Een uitgebreid financieringsnetwerk tezamen met geavanceerde financieringssoftware.

Financiers en klanten werken graag met ons samen, omdat we financieringsbehoeftes invullen en omdat onze eigen ontwikkelde financieringssoftware heldere toekomstige balansen, winst- en verliesrekeningen en kasstroomoverzichten genereert, waarmee de mogelijkheid tot het aflossen van de financiering en het betalen van rente inzichtelijk wordt.

Financieringswerkwijze van Duyt:

Kennismaking

Elk financieringstraject begint met een kennismakingsgesprek en het begrijpen van uw onderneming. Wat is de visie, missie en strategie? Wat zijn de historische financiële resultaten? Waar dient de financiering voor? Welke resultaten levert dit op? Waar wilt u naartoe met uw onderneming?

Financieel model

Onze in eigen huis ontwikkelde financieringssoftware vertaalt uw toekomstplannen in een financieel model. Over de lengte van de bijbehorende financieringen toont het model de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht, waardoor de mogelijkheid tot aflossen en het betalen van rente inzichtelijk wordt.

Aanvragen financiering

Nu de optimale financieringsstructuur bekend is, worden met aanbieders van de bijbehorende financieringen de beste voorwaarden onderhandeld. Het financieel model toont de impact van de verschillende aanbiedingen op de kasstromen en het risico van het bedrijf. Wij ondersteunen u van A tot Z.

Duyt adviseert in alle financieringsvormen:

Bankfinanciering
Crowdfunding
Leasing
Investeerders
Onderhandse lening
Aandelenuitgifte
Debiteurenfinanciering
Obligatie
Hypotheek
Factoring

Nieuwste financieringsartikelen:

Garantievermogen Volledig achtergestelde langlopende schulden in de zin van artikel 2:375 lid 4 BW betekent...
Mutatieoverzicht van een lening In een mutatieoverzicht worden de mutaties van de schuld per categorie...
Directe opeisbaarheid van een lening Directe opeisbaarheid betekent dat de leninggever per direct terugbetaling van...
Financieringsvoorbehoud Om financieringsproblemen te voorkomen, is het aan te raden bij een grote aanschaf die...
Rente cap & rente floor Om renterisico’s te mitigeren, komen ondernemers en kredietverstrekkers bijvoorbeeld een...
Referentierente Referentierentes die voldoen aan de Benchmarkverordening worden door onafhankelijke instanties berekend. Dit heeft als...