Duyt financiert midden- en kleinbedrijf

Ook bedrijfsfinanciering of subsidie nodig? Neem contact met ons op!

Duyt is een onafhankelijke financieringsboutique.

Wij leggen ons volledig toe op financieringen en realiseren de (her-)financiering van uw onderneming.

Onze doelgroep is het midden- en kleinbedrijf. Onze missie is financieel kapitaal toegankelijker maken. Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van Nederland. Met onze financieringskennis en uw onderneming crëeren we waarde en realiseren we langdurige groei in werkgelegenheid. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Wat maakt ons uniek?

Een uitgebreid financieringsnetwerk tezamen met geavanceerde financieringssoftware.

Financiers en klanten werken graag met ons samen, omdat we financieringsbehoeftes invullen en omdat onze eigen ontwikkelde financieringssoftware heldere toekomstige balansen, winst- en verliesrekeningen en kasstroomoverzichten genereert, waarmee de mogelijkheid tot het aflossen van de financiering en het betalen van rente inzichtelijk wordt.

Financieringswerkwijze van Duyt:

Kennismaking

Elk financieringstraject begint met een kennismakingsgesprek en het begrijpen van uw onderneming. Wat is de visie, missie en strategie? Wat zijn de historische financiële resultaten? Waar dient de financiering voor? Welke resultaten levert dit op? Waar wilt u naartoe met uw onderneming?

Financieel model

Onze in eigen huis ontwikkelde financieringssoftware vertaalt uw toekomstplannen in een financieel model. Over de lengte van de bijbehorende financieringen toont het model de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht, waardoor de mogelijkheid tot aflossen en het betalen van rente inzichtelijk wordt.

Aanvragen financiering

Nu de optimale financieringsstructuur bekend is, worden met aanbieders van de bijbehorende financieringen de beste voorwaarden onderhandeld. Het financieel model toont de impact van de verschillende aanbiedingen op de kasstromen en het risico van het bedrijf. Wij ondersteunen u van A tot Z.

Duyt adviseert o.a. over deze financieringsvormen:

Bankfinanciering
Crowdfunding
Subsidies
Informal investors
Leasing
Investeerders
Ontwikkelingsmaatschappij
Business angels
Onderhandse lening
Aandelenuitgifte
Kredietunie
Venture capital
Debiteurenfinanciering
Obligatie
Private equity
Private placement
Hypotheek
Factoring
Business angels
Mezzaninefinanciering
De tijd dat MKB voor financiering afhankelijk was van enkele grootbanken is officieel voorbij. Het financieringslandschap is voorgoed veranderd. De financieringsmogelijkheden zijn legio.
Duyt is een bereikbare partner voor het arrangeren van de (her)financiering van uw bedrijf.
076-3690174

Nieuwste financieringsartikelen:

Vrijgestelde beleggingen Bij een beleggingsaanbieding is meestal een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)...
Op aandelen gebaseerde betalingen Ondernemingen kunnen goederen of diensten ontvangen tegen een vergoeding in aandelen...
KDT-JU subsidie De Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT-JU)-subsidie is een combinatie van een Europese...
SLIM-subsidie De SLIM-subsidie is een subsidie van Sociale Zaken en werkgelegenheid, gericht op initiatieven die...
Bereidstellingsprovisie op een rekening-courantkrediet Banken berekenen een bereidstellingsprovisie over het ongetrokken deel van een rekening-courantkrediet....
De compte joint- en medeaansprakelijkheidsovereenkomst (CJMO) Financiering wordt veelal in concernverband verstrekt. Dit impliceert dat...